По разпореждане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски МТИТС ще окаже незабавно съдействие на българските превозвачи при търсене на компенсации от Гърция, поради блокираната граница.

Тази тема беше обсъдена днес между заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев и представители на превозвачите, съобщиха от МТИТС. Те поискаха, както логистична и юридическа подкрепа, така и да бъдат проучени законодателните възможности за завеждане на съдебни искове в гръцките съдилища, за предявяване на претенции за нанесени финансово-икономически загуби.

Администрацията на МТИТС веднага предприе действия за проучване на съдебната практика за завеждане на подобни дела в южната ни съседка, като българските превозвачи ще получат необходимата информация своевременно.