Въпреки силното желание за предприемачество, много малко българи реално се опитват да стартират нови компании, показват резултатите на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за 2015 г. Страната участва за първи път в доклада, като заема последно място в Европа по процент на работещо население, което е в процес на започване на предприемаческа дейност или е започнало такава през последните три години и половина.

По този показател най-добре се представят Латвия, Естония и Румъния. Там процентите са съответно 14.1%, 13.1% и 10.8%. В България е по-малко от 5% при средно ниво за Европейския съюз от 7.8%.

Този резултат е особено интересен на фона на останалите показатели в проучването. В страната страхът от провал е сравнително нисък - 33.3%. По този показател България изпреварва Гърция, Румъния, Хърватия, Македония, Германия и Ирландия.

"В България отдаваме висок статус на предприемачеството – 71,5%, като сме на двадесета позиция в света по този индикатор, но не наблюдаваме това да кореспондира на нарастващ брой нови и установени компании. От изключително значение е да се утвърди правилната рамка за условията на предприемачество, което ще разгърне неоползотворен предприемачески потенциал", коментира Искрен Кръстев, председател на GEM България.

Казано по друг начин, българите имат уважение към предприемачите и ги ценят. 57.5% от хората смятат, че предприемачеството е добър избор за кариера. Въпреки това обаче малцина реално се впускат в тази сфера. Едва 5.3% имат реални предприемачески намерения, показател, който поставя страната на 59-то място от 60, които са участвали в проучването.

По отношение на самата екосистема, предприемачите са най-доволни от инфраструктурата (физическа и търговска), както и от данъчната система. Най-големи критики има към вътрешните условия за бизнес, регулациите, образованието по предприемачество, културните и социални норми и подкрепата на правителството чрез политики и инициативи в сферата.