Книги на класици, а и по-нови заглавия изчезват от фондовете на библиотеки, съобщава в. "Телеграф", позовавайки се на сигнал от Столичната библиотека. Тя дава годишно над 50 хил. лв. за попълване на фондовете.
Загубите са за хиляди лева, а някои от изданията са уникални. Затова във всяко издание ще бъде поставен чип, който ще активира аларма при нерегламентирано изнасяне, както става в големите книжарски вериги. Той ще позволява и проследяване на книгата. Оказва се, че камерите за видеонаблюдение не спират ловките крадци.
В правилника за ползване на библиотеките има доста тромави процедури. Продедурата по принудително връщане на забавени заглавия е много бавна, санкции почти не се предвиждат, а едва ли ще се стигне со съдия изпълнител, както се закани Пазарджишката библиотека. Но във времето на смартфоните кражбите намаляват - студентите и читателите просто снимат нужните им страници. Ако някой загуби книга, от библиотеката го молят да я възстанови или да попълни фондовете им с друга. Уни, често адресите, дадени от читателите, се оказват фалшиви.