БНБ оповести компаниите, които ще извършат оценка на качеството на активите на българските банки. Процесът започва в понеделник, съобщава БНР.Най-много банки са се доверили на одиторите от "Ърнст и Янг", "Прайсуотърхаус купърс", Гранд Торнтон и Мазарс. С избора на одитори приключва подготовката за оценката на качеството на активите в банковата система, която ще е и в основата на последващите стрес - тестове. 

Оценката ще бъде извършена по методологията на Европейската централна банка, но пригодена към българските условия. Тя е разработена от БНБ съвместно с консултанта от "Делойт". 

През тази година финансовите компании от банковия, застрахователния и пенсионния сектор ще минат през процеса на преглед на активите. За банките отговаря БНБ, а за останалите - Комисията за финансов надзор. В банковата система резултатите ще станат ясни през август.