Колко често се случва да ви „угасне” тока? На много места в България да прекъсне електричеството за няколко часа не е новина, но хората рядко си задават въпроса какви са техните права в такъв случай.

В „общите условия”, които всички ние сме подписали, изрично са упоменати случаите, в които електропреносните дружества имат право да ни спрат тока, обяснява ми юристката Виолета Кунева от проекта dogovor.at.  Такива са например „непреодолима сила или терористични действия” или пък „когато има опасност за здравето или живота на хора”. Авариите, заради които най-често се спира електрозахранването на обикновените потребители, които иначе стриктно плащат сметките си, също са упоменати сред тези случаи, в които биха могли да ни прекъснат електричеството.

Първият начин, по който бихме могли да потърсим правата си в тези случаи, е да опитаме да докажем в съда, че аварията, заради която са ни „угасили” тока, е следствие на действие или бездействие от страна на предприятието. Например, ако от компанията не са извършили необходимата профилактика или друго подобно нещо, заради което в крайна сметка се е случила повредата, тогава те са отговорни. В такъв случай от съда ще постановят какво обезщетение заслужаваме като потърпевши в ситуацията.

Това обаче е един много сложен вариант, при който е много трудно да се докаже вина на предприятието. Виолета ми обяснява, че това е така, защото в договорите, които сме подписали, компаниите са „силната страна”.

Затова далеч по-добър е вторият вариант, при който потребителят подава жалба до Комисията за енергийно и водно регулиране. „Ако тя прецени, че дадено предприятие не изпълнява задълженията си по закон, може да даде предписания, който те са длъжни да изпълнят”, казва Виолета.

Така, ако хората в един квартал или пък цял град не са доволни от предоставяната услуга, и започнат да си подават жалбите към комисията, според младата юристка е съвсем реално да очакваме те да се намесят и нещата да се подобрят в полза на потребителите.   

Такава жалба се подава до самото предприятие и то е длъжно да я предаде на Комисията за енергийно и водно регулиране.

„Не е толкова сложно”, казва ми Виолета. „Изисква се някакво усилие, но пък е много важно то да се направи”. 

Тя подробно ми обяснява и какви са правата и задълженията ни, ако поради прекъсване на тока наш електрически уред се повреди. Вижте в следващото видео кога предприятието носи отговорност, кога е крайният срок да подадем жалба и при какви обстоятелства от компанията са длъжни да заплатят щетите: