Наказателният процес срещу групата на „Килърите”, който се води пред Варненския апелативен съд продължи вчера(12 февруари 2016г.) с разпит на бившия служител на ГД БОП Валентин Цоновски, поискан служебно от съда. Призована за разпит бе и съпругата на убития през 2009 година търновски адвокат Петър Лупов, съобщиха от съда.

Преди разпита на Цоновски, защитата на подсъдимите възрази срещу неговото призоваване, защото като служител на ГД БОП той е участвал при експлоатацията на специалните разузнавателни средства. Те припомниха, че пред първата съдебна инстанция в Шуменския окръжен съд, Цоновски е присъствал в залата, където журналистите са наблюдавали online процеса и е слушал разпита на редица свидетели пред съда. „Това е привилегия, която не му се полага”, според адвокатите. И пак според тях, Цоновски е разпитвал множество свидетели в т.нар. „оперативни беседи”. „Това обстоятелство вече е законово основание разпит пред съда да не се провежда”, настояха адвокатите. Подсъдимият Георги Вълев също възрази срещу разпита на бившия служител на ГД БОП, като изтъкна, че единият от двамата му упълномощени адвокати отсъства, а това било пречка за пълноценното му участие в разпита на този свидетел. Вълев не бил получил определението на Варненския апелативен съд, с което служебно до разпит е бил допуснат Валентин Цоновски.

Прокурорите бяха категорични, че липсват каквито и да са процесуални препядствия за разпит на този свидетел. Обвинението се позова на няколко решения на ВКС, според които няма пречка бивши служители на МВР да бъдат призовани и разпитани пред съда.

Варненският апелативен съд намери аргументите на защитата за неоснователни и допусна разпит на Валентин Цоновски в качеството му на свидетел. Още преди да започне такъв обаче, защитата на подсъдимия Петър Стоянов поиска отвод на съдебния състав, т.к. съдът не се бил съобразил с правото на Георги Вълев да се ползва от защитата на упълномощен от него адвокат, който вчера отсъства от съдебната зала. Петър Стоянов представи пред съдебния състав Искова молба, заведена от него пред Софийски градски съд (СГС) срещу прокурор Ася Петрова. С основанието, че той е ищец, а прокурор Петрова е ответник по гражданско дело, той поиска отвода й.

Обвинението счете, че няма законови основания за отвод на прокурор Петрова, както и на съдебния състав. „Към момента пред СГС все още не е заведен граждански спор по искова молба на П.Стоянов, т.к. не е внесена държавна такса”, видяха адвоката на съпругата на убития търновски адвокат и се противопостави на искането за отвод на съдебния състав и на прокурор Петрова.

Варненският апелативен съд намери исканията на защитата на подсъдимите за отвод на съдебния състав и на прокурор Ася Петрова за неоснователни. „Няма задължение на съда, закрепено в процесуалния закон, което да го задължава да уведомява страните за действията, предприети по събиране на доказателства. Въпреки това, разпореждане за допуснатия разпит на Цоновски е било изпратено от съда до адвокатите и до подсъдимите по делото. Съдът намери, че правото на защита на подсъдимия Г.Вълев не е било нарушено.

Преди да се пристъпи към разпита на призованите вчера свидетели подсъдимият Петър Стоянов поиска да даде обяснения. Подсъдимият приложи към делото Искова молба против свидетеля Боян Джамалов, когото съди за 50 000 лева за лъжествидетелство и набеждаване. Стоянов е завел и други граждански искове срещу срещу свидетели, които са давали показания срещу него в хода на досъдебното производство за убийството на бизнесмена Борислав Георгиев, както и това на Юри Галев. Припомняме, че за убийството на Георгиев подсъдимият беше оправдан, а преписката срещу Стоянов за убийството на Юри Галев е била прекратена.

Стоянов свидетелства затова, че друг затворник(Г.Петков „Дачи”), с когото се видели в затвора Плевен му казал, че Цоновски му въздействал, за да лъжествидетелства по делото на „Килърите”. Според подсъдимия, Цоновски оказвал натиск върху Петър Атмаджов, правил опит да въздейства върху Васил Костов чрез съпругата му, а оказвал натиск и върху Росен Желязков, по времето, когато бил директор на Затвора Варна. Стоянов твърди, че Цоновски го притискал да лъжесвидетелства и да обвини в поръчителство за убийство тогавашния президент Георги Първанов. Стоянов отказал да го направи. Както Стоянов, така и подсъдимите Васил Костов, Георги Вълев и Райчо Стойнев свидетелстваха вчера, че Цоновски имал голямо влияние в затворите и оказвал натиск за лъжесвидетелстване върху лица, изтърпяващи наказания там, включително и върху тях самите. Подсъдимите настояваха съдът да знае тези факти преди да разпита Цоновски по настоящото дело.

В 13,00 часа Варненският апелативен съд пристъпи към разпит на Валентин Цоновски, който към 2009 година е бил н-к отдел „Контратероризъм” при ГД БОП. Цоновски до настоящия момент не е бил разпитван като свидетел по делото. В отговор на въпроси на прокурорите свидетелят разказа, че след убийството на шуменския бизнесмен Румен Рачев, станал част от екипа разследващи и магистрати, събран да работи по делото на „Килърите”. Взето било решение делото да се разпредели на Окръжна прокуратура Шумен. Едни от първите показания по този казус били на Боян Джамалов, който преди време е бил част от приближените на Петър Стоянов. Джамалов свидетелствал за среща в Пловдив (през пролетта на 2009 година), на която Петър Атмаджов предал плик с пари на Стоянов. Парите били за уреждане на взаимоотношения между лицата, обвързани с фалита на Тракия банк. В последствие и други лица (Л.Цеков, Г.Петков, Ц.Ненов и др.) свидетелствали за наличие на група около Петър Стоянов, която се занимавала с палежи, с побои и с поръчкови убийства. Спрямо свидетелите, с които било работено по това разследване не бил упражняван натиск, декларира Цоновски. Свидетели, разпитвани в хода на процесуално-следствените действия обаче били сериозно притеснени да не ги последва съдбата на Трифонов и Филев, чиито тела бяха открити месеци по-късно. Припомняме, че Георги Трифонов и Владимир Филев са сочени за физическите извършители на убийствата на адвоката Петър Лупов и на бизнесмена Румен Рачев. През есента на 2011 година, много след като е дал показания по казуса на „килърите”, Б.Джамалов потърсил органите на МВР, за да съобщи, че срещу него бил направен опит за покушение.

Със знанието на тогавашния главен прокурор Борис Велчев и на МВР министъра по това време Цв.Цветанов, Цоновски участвал при задържането на П.Стоянов през 2010 година, извършено в болница „Токуда”. Цоновски отрече да е оказвал натиск върху Петър Стоянов, за да лъжесвидетелства срещу президента Георги Първанов.

В отговор на въпроси на адвокатите, свидетелят заяви, че по повод провежданите „оперативни беседи” със свидетели по казуса „килърите”, периодично изготвял писмени справки. Той уточни, че още първите сведения и оперативна информация, получени за убийствата на шуменеца Румен Рачев и на търновския адвокат Петър Лупов ги насочили към групата на Петър Стоянов. Свидетелят декларира, че не е упражнявал психически и физически натиск върху нито един от подсъдимите и свидетелите по това дело.

Валентин Цоновски отговори и на въпроси на подсъдимите. Съдебното заседание вчера продължи 8 часа с 2-3 кратки прекъсвания и без обедна почивка. Поради напредване на времето разпитът на втория призован за вчера свидетел – Аринка Лупова, съпруга на убития търновски адвокат, беше отложен за следващото съдебно заседание на 10 и 11 март 2016 година. За тези заседания ще бъдат призовани на разпит като свидетели Петър Атмаджов (изтърпял вече присъдата си по това дело) и Георги Петков – Дачи, който търпи присъда на Варненския окръжен съд за опит за убийство в затвора Плевен.