Цигарените кутии да бъдат със стряскащи картинки, показващи пораженията от тютюнопушенето, решиха депутатите като гласуваха на първо четене промените в Закона за тютюна и тютюневите изделия. Според промените предупредилтените илюстрации ще станат задължителни от 20 май, а срокът е до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г.

65% от цигарените кутии да бъдат заети от стряскащи снимки и предупредителни надписи.Стряскащите картинки с текстовете трябва да са от двете страни на кутията, както и на външните опаковки - примерно на стековете. Приетите предложения предвиждат още забрана за продажбата на цигари с добавени вкусово-ароматни качества и на цигари и тютюн за ръчно свиване.

По време на заседание на земеделска комисия представители на бизнеса настояха законът да бъде приет максимално бързо, тъй като разработката му и публичното обсъждане са отнели много време.

От бизнеса обясниха, че за да бъде дейността им легална и да отговарят на закона се нуждаят от време за адаптиране на производствата.

"От тази дата нататък компаниите производители могат да произвеждат единствено продукти с новия дизайн, който отговаря на директивата. Затова ни е необходимо време да адаптираме машини, производства, логистика – това е нещо, което отнема много ресурс, включително и време. До 20 май остава не много време и наистина апелираме към Вас за разбиране и законът да бъде приет максимално бързо, за да имаме предвидимост.", казаха представители на тютюневи компании.

"Въвеждането на новите изисквания относно производството, представянето и продажбата на тютюневите и свързаните с тях изделия налага значителни инвестиции и промени в процесите и технологиите на производство и опаковането на тютюневите и свързаните с тях изделия. Това от своя страна обуславя необходимостта законопроектът да бъде разгледан и приет във възможно най-кратък срок.", обяви зам.-министърът на икономиката Любен Петров на заседанието на комисията.

С промените се задължават производителите и вносителите на „нови тютюневи изделия“ да уведомяват шест месеца предварително Министерството на икономиката за всяко ново тютюнево изделие, което пускат на пазара и да представят негово подробно описание, указания за употреба, информация за съставките и емисиите в него, резултати от научни изследвания и т.н.

На всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на бездимните тютюневи изделия също трябва да се поставя здравно предупреждение, което да покрива 30 на сто от съответната повърхност. Сред бездимните тютюневи изделия са тютюн за дъвчене и тютюн за смъркане.

Въвеждат се и изисквания за пускането на пазара и етикетирането на електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене, както и на растителните изделия за пушене. Под растителни изделия за пушене се разбират билки.

В електронните цигари също се забраняват вкусово-ароматни добавки, включително витамини, които създават впечатление, че изделието е полезно за здравето или пък, че представлява намалена опасност.Те трябва да бъдат продавани с надписи за опасността за здравето и с листовка, в която да има инструкция за употреба и и списък на съставките. Забраняват се и съставки като кофеин и таурин, както и други съединения, които са свързани с идеята за енергия и жизненост.

Течностите, съдържащи никотин, могат да се пускат на пазара само в специални контейнери с обем не повече от 10 мл. В електронни цигари или патрони за еднократна употреба обемът не трябва да превишава 2 мл, както и да не съдържат повече от 20 мг/мл никотин.