Прогнозната цена на природния газ за ІІ-ро тримесечие на 2016 г., е 321,87 лв./хм3 (без акциз и ДДС). Намалението е с 83,69 лв./хм3 (20,64 %) в сравнение с прилаганата през І-во тримесечие на 2016 г. цена. Намалението се дължи на очакваните по-ниски доставни цени на природния газ през ІІ-ро тримесечие на 2016 г.

Цената е образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, съобщават от Булгаргаз.
Окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за ІІ-ро тримесечие на 2016 г. ще бъде внесено в КЕВР на 11.03.2016 г.