Консолидираните загуби на „Карлсберг“ са на стойност 443,3 милиона долара през 2015 г. Година по-рано една от водещите пивоварни групи в света бе на печалба от 665,7 милиона долара.

Загубите изчислени на една акция възлизат на 2,9 долара срещу печалба от 4,36 долара през 2014 г. Продажбите за 2015 г. са нараснали с 1,3% до 9,88 милиарда долара.

В съобщението се отбелязва, че „Карлсберг“ през миналата година е отчела разходите за преструктурирането и отписването в резултат на обезценяването на активите в Русия на стойност 665,7 милиона долара. През януари тази година заради намалялото търсене компанията трябваше да затвори два пивоварни завода в Русия, които представляваха 15% от нейните производствени мощности в тази страна.

“Това беше трудна година за нашия руски бизнес заради макроикономическите проблеми, включително и заради високото ниво на продоволствена инфлация“, се отбелязва в съобщението на „Карлсберг“.

Компанията е основана през 1947 г. в Дания и в момента владее такива марки като „Карлсберг“, „Туборг“, „Кроненбург“ и „Балтика“. Продукцията й се продава в над 150 страни по света.