Още над 3,5 млн.лв., с ДДС, ще отидат за поредната реформа на администрацията. Това става ясно от обществена поръчка за изготвяне на техническата документация по проект “Трансформация на модела на административно обслужване”, обявена от Администрацията на Министерския съвет, предаде репортер на БГНЕС. Парите ще са за сметка на новата европейска оперативна програма “Добро управление”.

Проектът има четири специфични цели, които си поставя за изпълнение – “подобряване на модела на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация”, “премахване на пречките за въвеждане на комплексно административно обслужване”, “усъвършенстване на работните процеси по предоставяне на административните услуги”, “стандартизиране на ключови за гражданите и бизнеса услуги на общините”. “Проектът е първа фаза на трансформация на настоящия модел на обслужване, като в обхвата му се включват надграждане на две стратегически информационни системи и пилотно внедряване в 50 администрации на централизиран механизъм за служебно заявяване и издаване на удостоверения”, пише още в документацията.

В тази връзка в средата на април месец се очаква да бъде обявена обществена поръчка за 208 333 лв., без ДДС, за “Проектиране, програмиране, изграждане и пилотно внедряване на централизиран механизъм за служебно заявяване и издаване на удостоверения от налични системи”. Втората обществена поръчка ще е за Надграждане на Интегрираната информационна система на държавната администрация” и за това са заделени 262 500 лв. 1,75 млн. лв., без ДДС, ще бъдат дадени за “Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви, анализ на регистрите в държавната администрация, разработване на концепция и пътна карта”. В средата на май месец се очаква обявяването на обществена поръчка на стойност 841 666 лв., без ДДС, за “Внедряване на услуги за принципа на “Епизоди от живота” и “Бизнес събития”. Още другата седмица трябва да се обяви и обществена поръчка, която да осигури информация и публичност на проекта, която ще е на стойност от 110 000 лв., без ДДС.

Срещу новите над 3,5 милиона лева, които ще отидат за чиновниците, администрацията трябва да осигури на бизнеса и гражданите “по-високо въздействие, устойчивост, ефективност и прозрачно приоритизиране на бъдещи проекти и инициативи, свързани с административната реформа, комплексното административно обслужване и е-управлението на централните и териториалните администрации и определени доставчици на обществени услуги, чрез пълен преглед на съществуващите регистри, режими и услуги, опростяване и рационализиране на работните процеси и дефиниране на конкретни мерки за подобряване на съответната нормативна уредба”.