Съгласно ново проучване, обхванало 28 000 граждани на ЕС, 94 % от европейците, които пътуват извън своята страна, ограничават ползването на услуги като Facebook поради таксите за мобилен роуминг.

Европейската комисия е изчислила, че телекомуникационните компании изпускат пазар от около 300 милиона ползватели на мобилни телефони поради сега прилаганите стратегии за ценообразуване, които са с отрицателни последици и за други предприятия, като например за създаване на приложни програми.