Бизнесът поиска отмяна на данък „уикенд" и промени в данъчно-осигурителното законодателство. В обща декларация до премиера, финансовия министър и председателя на бюджетната комисия, работодателските организации настояват за праг на същественост от 50 хил. лева за възстановяването на данъчен кредит при ползване на стоки едновременно за лични и за служебни нужди.

Според бизнеса, трябва да бъде въведена фиксирана пропорция между употребата. Разходите, направени за лично ползване на активите, да се облагат с 10-процентна ставка, предлагат още от бизнес организациите.

Фирмите имат срок до 14 февруари да декларират личното и служебно ползване на активи. Според тях, указанията, дадени в наредбата на данъчните, са изключително неясни.