РЗИ Стара Загора предложи на инспектората по образование преустановяване на учебните занятия в област Стара Загора за периода от 9 до 12 февруари, съобщиха от там.

Предложението е във връзка с регистрираната висока заболеваемост от ОРЗ и грип в област Стара Загора, най-вече във възрастовата група от 15 – 29 години и постъпващата информация от почти всички учебни заведения за отсъстващи деца по повод заболяване от ОРЗ над 25%.

На 4 февруари РЗИ Стара Загора обяви грипна епидемия. Решението беше взето въз основа на продължаващата тенденция за увеличаване на острите респираторни заболявания и достигането им до максимални епидемични стойности, както и установяване циркулацията на грипни щамове и усложнения след заболяване от грип.

Със заповед на директора на РЗИ Стара Загора се въведоха допълнителни противоепидемични мерки: Разкриване на противогрипен кабинет в приемния сектор на лечебните заведения за болнична помощ. Прекратени бяха свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, както и ограничени обществените масови прояви.