След тежката 2015 година със сигурност фермерите ще се насочат към по-стабилни и устойчиви на стрес хибриди царевица.

Тенденцията е да се предпочитат по-ранни хибриди, категоричен е Ангел Ангелов, агроспециалист от екипа на KWS. Това ясно пролича през миналия сезон, когато хибридите от по-ранното ФАО се справиха по-добре с тежките климатични условия.

Освен това най-новите хибриди от по-ранните групи вече също дават високи добиви, почти изравнени със тези от най-предпочитаните – средноранните.

Ранните хибриди не само избягват засушаването, което съвпада с изметляването, но са подходящи за по-неблагоприятни месторастения, както и в случай на пропуски в агротехниката.