Числата от 10-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 18, 44, 41, 22, 8, 46

---------------------

6 от 42

I теглене: 29, 42, 32, 30, 10, 7.

---------------------

5 от 35

I теглене: 15, 19, 6, 18, 2.

II теглене: 10, 21, 7, 29, 6.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 8, 2.

Печеливши цифри: 3, 3, 9.