В Министерството на отбраната в момента тече процес на обсъждане на изменения на закона. В тях не се предвижда провеждането на задължителна военна подготовка. Това съобщават от министерството във връзка с публикации за промени в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ).

Всички промени изцяло ще съответстват на Конституцията на Република България. Преди съответните текстове да бъдат внесени за гласуване в Министерски съвет и Народното събрание те ще бъдат предложени на обществено обсъждане и ще бъдат координирани със становищата на парламентарно представените партии.

На този етап не могат да се коментират конкретни предложения за дейностите по воденето на военния отчет.