Всички младежи, които са навършили пълнолетие да се вписват в запаса на армията.

Това е едно от предложенията в Закона за резерва на Въоръжените сили, който предстои да бъде обсъден, предаде Дарик.

Идеята е да се събере информация и да се определи кои момчета за коя военна специалност ще са подходящи, след което да преминат обучение. След това, ще се водят на отчет.

В момента в запаса на армията фигурират само мъже, които вече са преминали някакъв вид подготовка и са положили военна клетва. В повечето случай, обаче, те отдавна са навършили пълнолетие.

Офицерът от запаса полк. Цанко Цанков, председател на Съюза на бившите офицери и сержанти „Клуб 199" поясни как ще става подбора:

Служителите във военните окръжия ще провеждат срещи с всички момчета в съответната община, когато навършват 18 години. Така ще получат от тях информация за здравословното състояние и образованието им.

От своя страна, военните ще разясняват на младежите какво включва службата и ще ги агитират да се запишат в определени военни специалности.

За записването във военната подготовка все пак ще бъде искано съгласие, а за времето на курса ще получават възнаграждение е записано още в предложението.