Транспортните министри на България и Турция ще се срещнат днес в Анкара, за да решат проблемите, които доведоха до двуседмичното спиране на български и турски шофьори от двете страни на границата. Ето как министър Данаил Папазов формулира българските претенции:

Българската позиция ще държи на три важни пункта: задължително увеличаване на транзитните разрешителни за трета страна, задължително всички наши разрешителни да се подават предварително на турската страна, която да ги включи в електронната си система, така че да няма при проверките налагане на наказания на тези, които са прави, което е честа практика, и третото е отново да се преразгледат всичси превозни документи, които се изискват от турската страна. Искаме тези документи да бъдат по международните образци, те да ни дадат правилата, които следва да изпълняват нашите шофьори на турска територия, за да могат нашите водачи да бъдат подготвени, а не да си сменят позицията по няколко пъти на година.

Папазов даде да се разбере, че ако тези искания не бъдат изпълнени, България може да анулира отново разрешителните за турските превозвачи.

Участници в блокадата на „Капитан Андреево“ се зарекоха, че ще я подновят веднага при провал на днешните преговори. Превозвачите настояха за дългосрочно решение:

В автомобилна администрация водят този диалог с турска страна, не само от 2008 година да имат тези проблеми, те са много назад в годините на определени периоди, в зависимост от желанията на турските превозвачи, често се правят такива кризисни ситуации, които се решават по този начин "на парче". Затова наистина нашата стратегическа цел трябва да е решаване на въпроса в перспектива. Отстъпките, в крайна сметка, трябва да бъдат направени и от другата страна.