Министерството на външните работи, чрез Постоянното представителство на България към ЕС, днес информира официално ЕК за създалата се ситуация на граничните пунктове с Гърция и поиска от ЕК да предприеме произтичащите от нейните правомощия действия за преодоляването на проблема във възможно най-кратък срок.

В писмото до ЕК българската страна изразява становище, че поради създалата се ситуация Република Гърция не изпълнява свои задължения, свързани с основни свободи в рамките на ЕС, като свободното движение на хора и стоки между държавите-членки, съобщават от МВнР. По-конкретно Република Гърция не изпълнява задълженията, произтичащи от членове 34 и 35 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и задълженията си, произтичащи от Регламент (ЕО) № 2679/98 на Съвета от 7 декември 1998 година относно функционирането на вътрешния пазар по отношение на свободното движение на стоки между държавите-членки.

Република България настоява за спешни действия от страна на Европейската комисия, в съответствие със законодателството на ЕС.