Числата от 14-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 26, 15, 36, 25, 40, 7.

II теглене: 30, 49, 29, 41, 21, 14.

---------------------

6 от 42

I теглене: 14, 6, 38, 23, 24, 30.

---------------------

5 от 35

I теглене: 34, 16, 6, 32, 17.

II теглене: 30, 1, 13, 21, 17.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 9, 8, 1.

Печеливши числа: 3, 9, 7.