България ще предостави 150 000 евро за осигуряване на прехраната на бежанците в съседните на Сирия държави и за достъп до образование на сирийските деца.
България ще направи доброволни вноски към Световната продоволствена програма (СПП) и Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ) за осигуряване на прехраната на бежанците в съседните на Сирия държави и достъпа до образование на сирийските деца. Вноските ще бъдат обявени от министър-председателя Бойко Борисов в качеството му на ръководител на българската делегация на Международната конференция на високо равнище, която ще се проведе на 4 февруари в Лондон, уточниха от Министерски съвет.
България поема ангажимент да предостави общо 150 000 евро, от които 100 000 евро чрез СПП и 50 000 евро чрез УНИЦЕФ за справедливия достъп до качествено образование на вътрешно разселените и/или деца извън училище. До момента страната ни е участвала с финансов принос във всички донорски конференции за Сирия, които се провеждат ежегодно.
Конференцията в Лондон си поставя като основни цели значителното увеличаване на финансирането, необходимо за справяне с тежката хуманитарна ситуация в Сирия и съседните страни, създаване на възможностите за трудова заетост и образование на бежанците, както и защита на цивилното население и осигуряване на достъп на хуманитарните организации до нуждаещите се от помощ.