В Брюксел не е пристигнало писмо относно блокадата на граничните пунктове между България и Гърция.
Това са отговорили от Европейската комисия на запитване на Българското национално радио, съобщи БНР. Вчера министърът на външните работи Даниел Митов съобщи, че правителството подготвя съответната комуникация, за да поиска намесата на ЕК, ако се налага.
Според европейския регламент за функционирането на вътрешния пазар България трябва „незабавно“ да уведоми Еврокомисията за това, че има сериозни пречки за свободното движение на стоки между държавите-членки.
Процедурата след това изисква Гърция да докладва в най-кратък срок за ситуацията и за предприетите действия от гръцките власти.
Ако ЕК прецени, че наистина се нарушава принципът на свободно движение, тя може да изисква от гръцкото правителство да вземе всички необходими и мерки за премахване на посочената пречка в срок, който тя определя. След това Атина ще има 5 работни дни време за отговор, в който да потвърди действията си или да оспори критиките.