Двайсетината грациозни птици не се задържаха дълго и на почивка под Парка на младежта останаха само три от тях в компанията на белочели гъски. Лебедите най-вероятно са тръгнали по реката от резервата „Сребърна“ в търсене на храна.