8730 са към края на декември безработните, регистрирани в трите бюра по труда в Русенска област, съобщават от Агенцията по заетостта. Оттам уточняват, че броят на хората без препитание се увеличава с 273 в сравнение с края на ноември, но равнището на безработица било по-ниско с цели 0,2 процентни пункта в сравнение с декември 2014 година. Равнището на безработица за областта е 8,5% при 8,2% през предходния месец. За страната средният показател е 10 процента. През декември в Русенска област на работа са постъпили 357 регистрирани безработни.