Крайният срок за закупуване на жилищен имот или за започане на строителство от притежателите на многогодишни жилищноспестовни влогове или т.н. лихвоточки изтича в края на ноември тази година, напомниха от Община Русе. Гражданите, които имат право на компенсация, ще могат да я потърсят дотогава, като самото изплащане на обезщетенията се извършва поетапно по реда на подаване на документите и ще приключи в края на 2019 година. 

В момента се изплащат обезщетенията на гражданите, които са подали документи през 2011 г., обясниха от общинския отдел "Картотекиране и ЖСВ", като допълниха, че има още много хора, които не са подали документи. 

Заинтересованите могат да получат повече информация  на място в отдела на ул. "Черно море" щ 2 или на телефон: 082/ 881-608, 082/ 881-609.