Регистрираните към 14 февруари носители на ХИВ или болни от СПИН българи са 1852-а, съобщиха от Министерството на здравеопазването, цитирайки данни от Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН.

Броят на новорегистрираните мъже е четири пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени. По-голямата част от инфектираните са концентрирани предимно в големите градове.

Основна уязвима група през последните две години е тази на мъжете, които имат сексуални контакти с други мъже. Броят на новорегистрираните от другата уязвима група - лицата, употребяващи интравенозни наркотици, намалява.