Издателите решават дали сме били под робство, съжителство или владичество
Поетапното въвеждане на новите програми може да остави дупки в знанията по история, стана ясно при представянето на проектите. По сегашните програми Средновековието се изучава в 8-и, но когато сегашните шестокласници стигнат в този клас, те вече ще трябва да учат по новите учебни програми.
Ще направим всичко възможно в рамките на осми клас учениците да не останат без познания по средновековна история, увери Радостина Николова, експерт по история в министерството на образованието. Според новите програми обаче
в 8-и клас се учи
световна история (XVI-XIX в.).
Учениците няма да бъдат ощетени, защото старото учебно съдържание е адаптирано, за да няма луфтове по новия закон и да няма сериозни повторения, увери шефката на дирекцията за средно образование в МОН Евгения Костадинова.
В темата “Османската империя и българите (XV-XVII)” в програмата за 6-и клас по история пък е записано, че сред очакваните компетенции от учениците е да дават пример за “съжителството между традициите на християни и мюсюлмани”.
“Коректният термин го назовава науката. Няма основание за притеснения. Когато кажем съжителство, имаме предвид, че в рамките на едни и същи територии са живели и едните, и другите. Ако живеем в един блок, на една площадка, но не сме в добри отношения, нима не съжителстваме”, коментира още Радостина Николова. Издателите щели да решат дали да употребят владичество, робство или съжителство.Сред новите понятия, които трябва да се овладеят, са султан, везир, спахии, еничари, рая и хайдути.
“Програмите в началния и прогимназиалния етап стъпват на сегашното с нова философия. Има връзка между предметите по хоризонтала и по вертикала (виж таблицата вдясно)”, каза още Евгения Костадинова. В програмите имало патриотичен акцент.
Имало по-голяма възможност за упражнения.
По литература, история и география
преди
миниматурите
обучението е
свързано изцяло
с България
В 7-и клас се взема българска литература. По история пък акцентът е България в контекста на световната история, а по география - Европа, Балкански полуостров и България. Само родни са и темите по трите предмета в 10-и клас.
Така гарантираме и на учениците, завършили основно образование, и на 16-годишните, да завършат с акцент върху националната идентичност, обясни Евгения Костадинова.
В 5-и клас по литература се набляга на митовете, легендите и фолклора, но още там се появява и Ботев. Хронологичното място на изучаването на Паисиевата “История славянобългарска” било в 9-и клас, затова била преместена. По история обаче за това произведение и за автора става дума в 6-и и в 8-и клас. Учениците няма да се срещнат с “История славянобългарска” за първи път в 9-и клас, обясниха от министерството на образованието.
Емблематични събития като
включването
на България
в ЕС
ще влезе в програмата по история за 7-и клас за периода за XXI век, уточни експертката по история.
Проектите за нови програми важат за учениците, които през учебната 2017/2018 година ще постъпят в 1-иІ, 6-и и 8-и клас. Според закона за предучилищното и училищното образование срокът за внасяне на проекти за нови учебници е 12 месеца, припомниха от ведомството на Тодор Танев.