Кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов изнесе лекция на тема: „Как да подобрим вътрешната организация?“ пред новоизбрани кметове и председатели на Общински съвети. Това се случи по време на проведеното днес еднодневно обучение, организирано от Националното сдружение на общините в Република България. Модератор на срещата беше г-жа Гина Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ.

Кметът Стоилов сподели административния си опит от последните четири години с новоизбраните градоначалници и председатели на Общински съвети, като даде ценни практически указания на новите си колеги. Той ги посъветва да структурират екипите си от професионалисти, които имат желание да работят за гражданите и след това да започнат да изпълняват програмите, с които са спечелили доверието на хората.

„Интересите на гражданите трябва да са гарантирани, без значение кой управлява“, заяви още кметът и посъветва колегите си да търсят обединения в Общинските съвети за ключови проекти и проблеми.

В програмата днес бяха включени още лекции на тема: „Какво ни предстои през следващите 4 години – реформи, задачи, предизвикателства“, както и „Финансова децентрализация, общински бюджет 2016“. В хода на обучението беше представен норвежкия опит на децентрализиран модел на община и беше обърнато специално внимание на общинските проекти.