Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) призовава производителите на автомобили и техните представителства да не въвеждат такси за издаването на документи на собствениците на автомобили, възползвайки се от законови промени.

От сдружението публикуваха на интернет страницата си обръщение към производителите на автомобили. В него те посочват, че на практика се получава така, че идеята за ползване на отстъпка от данъка върху превозните средства се обезсмисля, а гражданите са "наказани" за липсваща, не по тяхна вина, информация.

"Ние, общините, приехме нововъведеното данъчно облекчение, защото то е в интерес на нашите данъкоплатци, въпреки че, от една страна, се усложнява много работата на нашите приходни звена, а от друга - се лишаваме от важен ресурс за подобряване качеството на общинските услуги и инфраструктура. Отчитайки ограничените финансови възможности на собствениците на най-масовите автомобили, ние взехме своевременни решения и осигурихме възможност за ползване на отстъпка и за автомобилите с действащо катализаторно устройство, в случай че не отговарят на евростандартите", заявяват от НСОРБ.

"Така или иначе данъкоплатците ще загубят време и средства за пътуване, за да се възползват от правото си на данъчно облекчение. По тази причина не можем да допуснем спестените средства на гражданите да бъдат иззети от фирмите под формата на такса за информация, която е присъща за техническите характеристики на всеки автомобил.

НСОРБ има готовност да изпрати писмено запитване до всички централи на автомобилните производители, с което да поиска изясняване на политиката им към собствениците на автомобили от тяхната марка.При непостигане на справедливо решение от страна на производителите и техните представителства, НСОРБ ще потърси възможност за незабавна нормативна промяна, която да гарантира в максимална степен интересите на българските данъкоплатци", пишат още от сдружението.