Към настоящия момент нивата на реките се понижават, не се очаква интензивно снеготопене. Приказките за очакван потоп са силно преувеличени и спекулативни. Това заяви за БНТ министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
По думите ѝ, в страната няма безстопанствени язовири, при 268 язовира с неустановена собственост, отчетени през 2014 г.
Правят се строги проверки 2 пъти в годината, полагат се и усилия за рехабилитацията на язовири, които не са в добро техническо състояние, каза още екоминистърът.