Числата от 6-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 16, 29, 12, 10, 19, 48.

---------------------

6 от 42

I теглене: 16, 8, 23, 18, 11, 34.

---------------------

5 от 35

I теглене: 28, 30, 23, 12, 19.

II теглене: 30, 21, 5, 33, 13.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 2, 8.

Печеливши цифри: 5, 6, 2.