В РИОСВ в Бургас няма внесени и не се процедират инвестиционни намерения в района на Кара дере, съобщи министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, която днес в Министерски съвет се срещна с представители на граждански организации.

"В района на Силистар също не се процедират инвестиционни намерения. Не се предвижда застрояване в района на Силистар, защото това е защитена местност. Районът на Аркутино е резерват и там е наложена пълна забрана за строителство. Единственото, което трябва да правим е да спазваме закона", подчерта Михайлова.

Министърът на околната среда и водите съобщи още, че в ход е проект за изграждане на схема за устойчиво управление и устройство на Природен парк "Странджа". Проектът се финансира с европейски средства, а бенефициент е дирекцията, отговаряща за парк "Странджа". Проектът на общ стойност над 7,8 милиона лева, очакваме през 2015 година да имаме резултат от този проект.

Имало е опити за изграждане на биосферен резерват в Странджа. Това би било чудесно, ако можем да изпълним целите на биосферен резерват, но това предполага и изграждане на зона за развитие, в която да има биологично земеделие, биологично производство на продукти. Това би било доброто и модерното решение за "Странджа", но частта "развитие на Странджа" я няма, коментира още Михайлова.