Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 касиер в обменно бюро, средно обр. – икономическо, английски език
5 продавачи, разносна търговия, средно обр. – икономическо, шофьорска книжка кат. В
3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо
1 офис мениджър, средно/висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление, компютърна грамотност
1 преподавател по чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности, висше обр. – НУП с чужд език, ПНУП, компютърна грамотност
1 продавач консултант, средно обр.- икономическо
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
1 организатор продажби и  реклама, средно обр. - маркетинг
1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърно преработване
1 хлебар, средно обр. – зърно преработване
1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, бизнес икономика, икономика на търговията, английски език
3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо
1 офис мениджър, средно/висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление
1 продавач консултант, средно обр.
2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене
2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 снабдител, доставчик, средно обр. - строителство
3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо
1 счетоводител, оперативен, средно/висше обр. - икономическо
1 отчетник, средно/висше обр. - икономическо
12 продавачи консултанти, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол
1 консултант продажби, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати
3 специалисти с контролни функции, преработваща промишленост, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати
1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника
1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК
2 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения
4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 технолог, средно/висше обр. – химически дисциплини, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 технически сътрудник , средно обр. – икономически науки, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
1 сервитьор, средно специално обр., компютърна грамотност
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло
2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

- За обучение по време на работа

1 касиер в обменно бюро, средно обр., английски език
40 машинни оператори, основно/средно обр.
2 техници механици, основно/средно обр.
20 шивачи, основно/средно обр.
4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В
1 склададжия, основно/средно обр.
1 фрезист, основно/средно обр.
1 стругар, основно/средно обр.
1 оператор манипулатор, основно/средно обр.
1 електротехник, основно/средно обр.
1 конструктор, основно/средно обр.
1 мехатроник, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
1 барман, основно/средно обр.
10 общи работници, основно/средно обр.
35 машинни оператори, основно/средно обр.
2 помощник-готвачи, основно/средно обр.
2 камериери в хотел, основно/средно обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 рецепционисти в хотел,  средно обр., английски език
2 носачи товарачи на стоки, основно/средно обр.
1 снабдител, доставчик, основно/средно обр.
3 продавачи консултанти, основно/средно обр.
1 отчетник, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно обр.
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
1 стъклар, основно/средно обр.
1 продавач консултант средно обр.
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.
1 склададжия, средно обр.
1 технолог, средно обр.
20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.
8 складови работници, основно/средно обр.
1 опаковач, основно/средно обр.
1 месач втасващи закуски, основно/средно обр.
2 пекари, основно/средно обр.
1 готвач, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, основно/средно обр.
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
2 продавачи в павилион, основно/средно обр.
1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
3 заварчици, основно/средно обр.
1 фрезист, основно/средно обр.
1 служител в склад, основно/средно обр.
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.
2 моделиер-конструктори на облекла, основно/средно обр.
2 кроячи, текстил, основно/средно обр.
2 технолози на облекло, основно/средно обр.
2 механици, промишлено оборудване, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

1 работник – производство на кашони, средно обр., за с.Ряхово
3 машинни оператори – производство на корпусна мебел, средно обр., може и без опит
20 шивачи, 10 гладачи, 5 бригадири, 5 окачествители, основно/по-ниско обр., подходящо за жители на други населени места, предлага се безплатно настаняване във фирмени жилища
2 шлосери матричари, 1 заварчик МИГ/МАГ, 2 фрезисти, средно техническо обр., опит
1 координатор по качеството, средно/висше техническо обр., опит
5 шофьори на товарен автомобил /над 12,5 тона/ - международни превози, кат.С+Е и АДР, средно обр. 
7 шлосери шмиргелисти, без изискване за обр., опит
10 апаратчици – в химическо производство, основно обр.
1 продавач на резервни части за селскостопански машини, средно обр., компютърни умения
1 търговски представител, висше техническо/икономическо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит
1 младши учител в детска градина – на 4 часа, висше обр. – социална педагогика, предучилищна и начална училищна педагогика, медицивска сестра, подходящо за студент
1 касиер домакин в детска градина, висше/средно икономическо обр., 1 година стаж, за с.Ново село и филиала в с.Семерджиево
1 санитар в детско заведение, средно обр.
1 готвач и 1 помощник-готвач – столово хранене, основно/средно обр., опит
1 сътрудник по планиране и контрол на производството, средно икономическо/техническо обр., компютърни умения
1 чистач в училище, без изискване за обр.
1 хигиенист в офиси, основно обр.
3 машинни оператори – производство на филтри, средно обр.
1 сервизен инженер, 1 автомобилен електрончик – в автосервиз, висше обр. – ДВГ, компютърни умения, технически английски език
1 продавач консултант в автосалон и сервиз, средно обр., компютърни умения, технически английски език
1 учител по немски език, висше филологическо обр., компютърни умения, 3 години стаж
1 специалист по логистика, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения, 1 година опит
3 чистачи на производствени помещения, основно обр., едното място е на 4 часа
1 изпълнител механик, средно техническо обр. – механик/автомонтьор, шофьор кат.С и Ткт, за с.Иваново
2 монтажници на изделия от дърво, 3 монтажници на изделия от метал, средно обр., работа във Варна и в Германия
1 детски учител, висше обр. – предучилищна педагогика, компютърни умения
2 административни асистенти, висше икономическо/техническо обр., немски/английски език, компютърни умения
5 складови работници, средно обр., правоспособността за управление на мотокар е предимство
20 машинни оператори, сглобяване на детайли за автомобилната промишленост, средно/основно обр.
1 инженер по качеството, производство на детайли за автомобилната промишленост, висше обр. – машинен инженер, английски/немски език, компютърни умения, опит
1 машинен инженер, производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 оперативен счетоводител, висше обр. – счетоводство/финанси, английски език, компютърни умения, 2 години опит
4 началници на смяна, производство на детайли за автомобилната промишленост, висше/средно техническо обр., владеенето на английски/немски език е предимство, компютърни умения, 3 години опит
1 медицинска сестра в детска ясла, висше обр. по специалността, 3 години стаж, за с.Николово
3 шлосери монтьори, 3 електромонтьори, средно специално обр., опит
1 учител лектор по труд и техника, висше/полувисше обр. – трудово обучение
1 хигиенистка в офис - на 4 часа, средно обр.
1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.
1 гробар, основно обр.
3 ветеринарни техници, средно специално обр.
2 куриери – логистична линия, средно обр., шофьори кат.С
20 машинни оператори - производство на детайли и аксесоари за автомобилната промишленост, основно/ средно обр.
1 технолог - производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
10 мехатроници, средно/висше техническо обр., 1 година опит
2 инженери роботика, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, 3 години опит
5 шлосери матричари, средно обр., 2 години опит
4 техници механици, средно техническо обр., 2 години опит
1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен
4 работници в животновъдство, без изискване за обр.
1 чистач в търговски обект, средно обр., опит
2 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език
5 общи работници – в производство на картонени изделия, основно обр., подходящо за мъже
15 служители, запитвания в Cаll Centre, средно обр., немски език, компютърни умения
1 автомонтьор, средно обр., опит
2 продавачи консултанти в магазин за втора употреба, средно обр., опит
2 гладачи – преса, на чорапи, основно/средно обр.
5 шивачи – на кетел машина, основно/средно обр.
2 опаковачи на чорапи, средно обр.
1 охранител – невъоръжена охрана, в училище, средно обр., за гр.Мартен
1 продавач консултант – на хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, опит
2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения
1 учител в детска градина, висше обр. – предучилищна/начална училищна педагогика, английски език, компютърни умения, 2 години опит
1 стругар – валов струг, спедно техническо обр.
11 оператори на компютър, средно обр., италиански език
2 електротехници – поддръжка на машини, средно техническо обр., опит, за с.Голямо Враново
1 електромонтьор, средно/висше обр. – електроника
5 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно/основно обр., опитът е предимство, подходящо за живеещи в с.Семерджиево и с.Червена вода
1 работник по поддръжка в детска градина, средно специално обр. – електротехник
1 оператор на фотомашина – на 4 часа, средно обр., компютърни умения, личен автомобил
1 оперативен счетоводител, средно/висше икономическо обр., с ТЕЛК – над 50 на сто
1 учител по информатика, информационни технологии и икономика, висше обр. по специалността
1 готвач в социално заведение, средно специално обр./завършен курс
2 продавачи, 2 помощник-готвачи в заведение за бързо хранене, основно/средно обр.
1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит
1 готвач за социално заведение, средно професионално обр. или завършен курс
1 социален асистент в социално заведение, средно обр.
5 заварчици – СО, 3 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно професионално обр., работа в гр.Казанлък, осигурена квартира
2 работници – производство и почистване на лакирани детайли за мебели, средно обр.
1 техник във водно стопанство, средно обр. – строителен техник, 5 години опит
2 общи работници в кланица, без изискване за обр.
1 лаборант, средно обр. – ветеринарна медицина
2 шофьори на автобус, кат.Д, средно обр., 5 години опит
1 счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, 5 години опит
2 монтажници – заварки от челна пластмаса, средно обр., 5 години опит
1 заварчик, 1 монтажник, 1 оператор на машини с ЦПУ, 1 шлосер – производство на камини, средно техническо обр., опит
2 моделиери на керамични и порцеланови изделия, средно техническо обр., 2 години опит
1 настройчик на преси за производство на ел. инсталационни изделия, средно техническо обр., опит
2 механици по поддръжка, 2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, 2 оператори на металорежещи машини, средно техническо обр., опит
1 инжерен конструктор, 1 технолог, 1 началник на смяна, висше техническо обр., опит
1 продавач консултант в магазин за ел. материали, средно/висше обр. – ел специалности, компютърни умения, владеенето на английски език и опитът са предимство
2 стругаро-фрезистr, основно/средно обр. опит 
10 оператори – производство на санитарни изделия, основно обр.
3 монтажници на вентилации, средно обр.
1 общ работник – външно ВиК, основно обр., опит
2 кофражисти, основно обр., опит
1 машинист на пътно-строителни машини, средно обр., курс за проф.квалификация, правоспособност, 5 години стаж
5 строителни работници, 1 багерист, 2 шофьори на товарен автомобил до 12 тона, основно/средно обр., за гр.Исперих
2 мебелисти, средно обр.
5 апаратчици в химическо производство, средно обр.
2 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит
2 бармани сервитьори, средно обр.
4 готвачи, средно обр., опит
3 сервитьори, средно обр.
1 мияч на МПС – автомивка, основно обр., за гр.Сливо поле
2 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит 
2 шлосери матричари, средно техническо обр., опит
1 заварчик, основно/средно обр.
2 електромонтьори, средно обр.
1 крояч – на банциг, основно/средно обр., опит
2 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
2 секционни майстори в чорапно производство, основно/средно обр.
1 крояч, без изискване за обр.
2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр., правоспособност за обслужване на котел на газ
8 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
13 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.
45 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа

2 бармани, основно обр.
1 работник, поддръжка на сгради, основно обр.
1 помощник-готвач, основно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
3 общи работници, промишлено производство, основно обр.
1 обслужващ в магазин, основно/средно обр.
6 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно обр.
1 шлосер, основно/средно обр.
1 счетоводител, средно обр.
1 продавач консултант, основно/средно обр.
1 чистач/хигиенист, основно/средно обр.
1 куриер служба офис, основно/средно обр.
2 технически сътрудници, средно обр.
1 машинен оператор, пералня, основно/средно обр.
1 контрольор по качеството, средно обр.

Други СРМ към деня

2 хореографи, висше обр. - музикални и сценични изкуства /за гр.Две могили/
1 счетоводител, висше иконом.обр. /за гр.Две могили/
1 икономист, висше икономическо обр. /за гр.Две могили/
2 общи работници, в промишлеността, основно обр. /за гр.Бяла/
1 сервитьор, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
1 медицинска сестра, висше обр. по специалността /за гр. Борово/
1 възпитател I-IV клас, висше обр. /за с.Новград/
1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.