Утре, 23 януари, е първият предварителен изпит за кандидатстващите с български език, с история и с биология. Предварителните изпити, за прием на студенти в Русенския университет, са под формата на единен приемен изпит (ЕПИ) във вид на тест, който се състои от две части – обща и специална част по избор. Продължителността на предварителните изпити е три часа, освен ако в програмите за тях не е определено друго време.

Изпитът по български език започва в 9 часа и с него се кандидатства за специалностите: Право, ПНУП, НУПЧЕ, Социална педагогика, Български език и история, Педагогика на обучението по български език и чужд език, Социални дейности, всички инженерни специалности, икономическо-управленските специалности (Маркетинг, Икономика, Международни икономически отношения, Бизнес мениджмънт, Публична администрация и Индустриален мениджмънт), информатичните специалности (Компютърни науки, Информатика и ИТ в бизнеса, Педагогика на обучението по математика и информатика и Педагогика на обучението по физика и информатика), Биотехнологии, Химични технологии, Технология на храните, Растениевъдство.
Кандидатите, които ще проверят знанията си по история на България, ще се явяват на изпит от 13 часа. Оценката важи за прием в икономическо-управленските специалности, Право, Социална педагогика, ПНУП, Български език и история, Социални дейности.
Изпитният модул по биология е също с начален час 13. Оценката ще важи за образуване на балове за специалностите: Кинезитерапия, Ерготерапия, Социални дейности, Екология и ТООС, Биотехнологии, Химични технологии, Технология на храните, Растениевъдство, Медицинска сестра, Акушерка.

Предварителни изпити в Русе ще има през месеците февруари, март и април. Следващите обявени дати са на 13 и 27 февруари, 12 и 26 март и на 9 април. 

Кандидатстудентски документи се приемат в Русенския университет и неговите филиали, както и в бюрата на Центровете за кандидатстудентска подготовка и информация  (без гра¬довете Русе, Разград, Силистра, Плевен и Монтана). Документи се приемат и онлайн на адрес: https://online.uni-ruse.bg/home.html