Какви законодателни промени е възможно да бъдат направени за по-ефективна защита на потребителите, които са клиенти на топлофикационните дружества – това бе една от основните теми на разговора между министъра на енергетиката Теменужка Петкова и омбудсмана Мая Манолова.
В срещата в Министерството на енергетиката участва и заместник-министър Николай Николов, съобщиха от МЕ. Те обсъдиха необходимостта от по-ефективна защита на потребителите във връзка с множество постъпили в двете институции сигнали от граждани-клиенти на „Топлофикация“ – София. Между Министерството на енергетиката и институцията на омбудсмана ще бъде създадена съвместна работна група, която да анализира постъпилите жалби и да предложи законодателни промени за решаването им.
По предложение на министъра на енергетиката, институцията на омбудсмана ще бъде включена активно в работата по определяне на критериите за уязвими потребители и тяхната защита при предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар. Петкова запозна своя гост с дейността на съвместната работна група между Министерството на енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, КЕВР и Европейската комисия, която до края на април трябва да разработи критериите за определяне на уязвимите потребители и да предложи механизми за тяхната защита.
„Ще анализираме всеки етап от процеса, за да предприемем своевременно мерки за най-ефективна защита на уязвимите потребители“, каза Петкова.