На 22 януари в големия салон на БАН ще се състои тържественото събрание за закриване на Международната година на светлината в България.

По инициатива на ЮНЕСКО и ООН 2015 година беше обявена за Международна година на светлината и светлинните технологии (International Year if Light and Light-based Technologies – IYL 2015).

Тази инициатива имаше за цел повишаване на познанията на широката общественост от всички страни за постиженията на науката за светлината и приложенията им, както и за важността им за човечеството. Тя бе обявена с резолюция А/ RES/ 68/221, приета на 20 декември 2013 г. по време на пленарното заседание на 68-та сесия на ООН.

Международната година на светлината беше инициирана от консорциум от научни институции и ЮНЕСКО. В нея участваха научни общества и съюзи, образователни институции, технологични организации, неправителствени асоциации и партньори от частния сектор от 85 страни. Събитията, които те осъществиха през 2015 година, бяха подчинени на стремежа да се изясни значението на светлината и светлинните технологии за устойчивото развитие и намиране на решения за глобалните предизвикателства в енергетиката, стопанството, здравето, осветлението и т.н.

За да откликне на това събитие у нас, по инициатива на Съюза на физиците в България се създаде национално обединение от представители на научните и образователни среди, съвместно с българската светлотехническа общност. Сформиран бе Национален организационен комитет (НОК) с председател акад. Стефан Воденичаров, изготвена бе Национална програма за честване Международна година на светлината и светлинните технологии под патронажа на президента на Републиката Росен Плевнелиев, старт на която беше даден на 20 януари 2015 г.