Съдия Иво Дачев от СГС си е направил отвод по делото за несъстоятелност на КТБ. Решението е от 18 януари. Мотивите му са, че на 17 януари в тв предаване се твърдяло, че на определени хора още преди преразпределението на делото, е бил известен съдията, на когото ще се падне то. 
"Макар и неподкрепени с каквито и да било доказателство тези твърдения създават представа, която разклаща убежденията в обществото за спреведлив и прозрачен процес", заяви съдия Дачев.
Утре делото ще бъде публично разпределено на друг съдия.