Върховната административна прокуратура (ВАП) извърши проверка по реда на надзора за законност относно ваксините, получени от Република Турция като дарение, след самосезиране по медийни публикации.
ВАП изиска становището на Изпълнителната агенция по лекарства, което съдържа информация, че ваксината Еувакс Б не е разрешена за употреба в страната, съобщават от прокуратурата.
Въз основа на полученото становище и обхвата на проверката, ВАП отправи указания до министъра на здравеопазването и до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата да вземат всички необходими мерки за недопускане в страната на ваксини, които не са разрешени за употреба.
Установено е, че и понастоящем ваксината Еувакс е в склад на Министерство на здравеопазването и не е пускана в употреба.
ВАП е изискала от министъра на здравеопазването и от изпълнителния директор на ИАЛ писмено уведомление за предприетите от тях мерки.