Областният информационен център-Русе запозна вчера служители на Областната администрация-Русе с добри практики за подготовка и управление на проекта, с  новите изисквания през програмен период 2014-2020 и с новия начин за електронно кандидатстване и отчитане на проектите, с евентуалните грешки, които могат да препънат един проект и с нормативната база, която задължително трябва да се има предвид.     
Управителят на ОИЦ-Русе Камелия Златанова  обърна специално внимание върху значението на точното формулиране на целта и обхвата на проекта и на правилното му планиране. Тя запозна участниците в информационната среща с документите, които те задължително трябва да използват, за да подготвят един добър проект. В допълнение експертът Диана Аврамова коментира детайли при работа с  ИСУН 2020, платформата, чрез която се подават и ще се отчитат проектите по оперативните програми през този програмен период.