Числата от 4-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 22, 41, 37, 31, 16, 6.

---------------------

6 от 42

I теглене: 10, 33, 30, 11, 4, 18.

---------------------

5 от 35

I теглене: 31, 19, 14, 34, 26.

II теглене: 19, 23, 8, 5, 31.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 5, 4, 1.

Печеливши цифри: 4, 1, 6.