Второ заседание на щаба във връзка с усложнената зимна обстановка се проведе днес в Община Русе. 
Към настоящия момент основните пътни артерии на територията на град Русе са проходими при зимни условия. Работата по почистване на улиците в града продължава в денонощен режим. 
Привлечени са 9 допълнително тежки машини, като се очаква утре да бъдат включени в почистването още 5. 
Ток няма в Червена вода, части от Мартен, Сандрово, както и единични къщи от Долно Абланово и Просена. В град Русе проблем с тока има само в кв. "Средна кула" и "Сарая". Продължава работата на "ЕНЕРГО ПРО" по отстраняване на авариите. Без вода е единствено Бъзън. 
Създадена е организация и се реагира на всеки случай на необходимост от медицинска помощ от граждани. 
Основните пътни платна в град Русе са проходими при зимни условия. 
Към настоящия момент неучебен ден се обявява за утре, 18.01.2016 г., само в малките населени места в общината и в кв. „Образцов чифлик“. Директорите на училища в гр. Русе следва да създадат необходимата организация на учебните заведения на нормално и безопасно придвижване на учениците.