Нарушено е електроснабдяването на по-голямата част от селищата в Община Русе. Това съобщи директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност” в общинската администрация Спасимир Димитров след заседанието на общинския кризисен щаб. На практика с нормално електроподаване са само Русе, селата Николово и Басарбово.Във всички останали електроснабдяването е нарушено. Причината са скъсани от силния вятър проводници на далекопроводите. От ЕнергоПРО са уверили, че работят по отстраняване на повредите.

Затворен за движение за всички автомобили е пътят Русе – Бяла. По другите два пътя – Русе – Варна и Русе – Силистра ограничението е за автомобили над 10 т.

Областният управител на Област Русе да издаде заповед за въвеждането на плана за защита при екстремални зимни условия за Област Русе.

Приведена в готовност е специализираната техника за евакуация на пострадали хора на Регионалната дирекция „Пожарна и аварийна безопасност“. Във взаимодействие с кметовете на общините и директора на Регионална здравна инспекция – Русе тя ще с предоставя за ползване преимуществено за медицинскаевакуация, за осигуряване на медицинска помощ и доставка на хранителни продукти от първа необходимост в откъснатите от снегопочистването населени места.

Пътищата от Републиканската пътна мрежа са затворени за превозни средства над 12 тона. Изцяло затворен е път I-5 Русе – Велико Търново, във връзка с което се препоръчва на гражданите да не предприемат пътуване освен в случаи на крайна нужда.