Няма връзка между употребата на мобилни телефони и здравето. Това показва изследване, проведено през последните 10 години. Ням опасност и от излагането на емисиите на станциите на мобилните оператори.

"В началото имаше много неясни въпроси около употребата на мобилни телефони и лъчението от станциите на мобилните оператори. Тогава започнахме сериозно изследване, което приключи наскоро. Проучихме рисковете за здравето от радиовълните, създавани от мобилните телефони и станциите на мобилните оператори. Не открихме никакви рискове за здравето", казва проф. Дейвид Когън, ръководител на изследването.

Изследването с бюджет от 13,6 милиона паунда, отпуснати от правителството на Великобритания и компании в областта на телекомуникациите, е започнало преди 11 години. Резултатите потвърждават данните от друго изследване от 2012 г., че мобилните и безжичните Wi-Fi технологии не причиняват рак и не представляват опасност за здравето.

След оценка на опасностите за здравето от ниското ниво на електромагнитните полета, създавани от радиопредавателите на мобилните и интернет операторите, учените не са открили доказателства, че излагането на това лъчение представлява опасност за човешкото здраве.