По-значителни повишения на реките, заради дъжд, се очакват в Южна България, предаде репортер на БГНЕС.

Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи и средни води. По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН ) днес ще завали в Западна България, а до вечерта ще превали и на места в централните райони, количества - между 1 и 5 л/кв.м. В събота и неделя валежите ще продължат.

През денонощието (от 8.00 часа на 13 януари до 8.00 часа вчера) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без изменение. Вследствие на оттичане и снеготопене е отчетено повишение в долното течение на р. Осъм (Дунавски басейн), сочат данни на Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Според основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, водните нива на Дунавския басейн днес ще се понижават или ще останат без изменение. Но утре и на 17 януари, вследствие на прогнозирани количества валежи от дъжд и сняг се очакват повишения на речните нива в целия басейн.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на днес, утре и на 17 януари ще бъдат над средната многогодишна стойност. По-значително ще бъде покачването на 16 и 17 януари на водните нива на реките - Владайска, Банкенска, Лесновска, Батулийска, Искрецка и Малък Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17 януари за водосбора на р. Янтра ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Според модела за водосбора на р. Русенски Лом прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 януари ще бъде около и над средногодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна до сутрешните часове на 16 януари. От следобедните часове нивата ще започнат да се повишават, отначало в горните части на водосбора, а на 17 и 18 януари и в долните части. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

На 16 и 17 януари, вследствие на прогнозирани количества валежи от дъжд и сняг, са възможни повишения на речните нива в целия Черноморски басейн, като по-съществени ще бъдат във водосборите на Южночерноморските реки. Същата е ситуацията и за Източнобеломорския басейн. По-съществени повишения на речните нива се очаква да има във водосборите на реките-Тунджа – долно течение, Марица – средно и долно течение и Родопските й притоци, Арда – целия басейн.