Съгласно актуалните данни към 28 декември 2015, в структурите на МВР работят общо 45 260 души. Служителите с полицейски правомощия в цялата страна наброяват 27 463-ма души.

От тях в качеството си на полицейски служители работят общо 22 305 души, служителите с полицейски функции в ГД „Гранична полиция“ са 5158. Пожарникарите и спасителите в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ са 6761. Това се посочва в доклад на МВР.

Държавните служители по ЗДСЛ, изпълняващи дейност в общата и специализираната администрация, са общо 4232-ма в структурите на МВР в цялата страна. Лицата, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/, са 6804. Общият брой на служителите с полицейски функции, държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, в структурите на Министерството на вътрешните работи в цялата страна – главни и областни дирекции, СДВР, дирекции и специализирани дирекции – е 45 260 души.

В резултат от дейността на МВР през 2015 има намаление с 84,7 на коефициента на престъпност (брой престъпления на 100 хил. души) 1488,7 при 1573,4 за предходната 2014 г. По предварителни данни през изминалата година са регистрирани общо 107 870 престъпления, от които 10,5% икономически. През периода общата престъпност намалява с около 5,4% спрямо 2014 г. Нивото на разкриваемост през 2015 г. се е увеличило с 4,4 пункта - 45 281 (42%) разкрити престъпления, докато през 2014 г. те са били 42 839 (37,6%). Регистрираните за периода умишлени убийства са 161, което е с 0,6% по-малко от предходния отчетен период.

Акцент в дейността на МВР през 2015 г. бе противодействието на битовата престъпност, съобщават още от ведомството. Отчита се намаление при грабежите с 18,8% и при кражбите - с 14,4%. Регистрирани са 20,7% повече престъпления, свързани с наркотични вещества, увеличение от 6,3% се отчита при посегателствата спрямо МПС.