Българският енергиен и минен форум организира дискусия за насоките на енергийното развитие на България в периода 2030-2050 година. Ще бъдат очертани необходимите подготвителни и компенсаторни действия, които трябва да бъдат предприети и отразени в една нова Енергийна стратегия на страната, поясни Антон Иванов, един от експертите на организацията: „Винаги, когато сме забавяли решаването на бъдещи проблеми, бъдещето ни е изненадвало. Сегашните проблеми, фактически, се коренят в лошо управление в миналото. Така че, ако искаме да избегнем сегашните грешки, би следвало да се насочим към политиките, които ще оформят енергийния сектор след 2030 година. Първо трябва да се направи стратегия, която да излезе извън хоризонта 2020 година. Европейският съюз, готвейки се за 2030-2050 г. сега залага много съществени препоръки, които в бъдеще ще се превърнат и като задължителни изисквания".