В тази статия ще ви запознаем със спецификата на предварителен договор при сделка с имот. В повечето случаи на покупко-продажба на имот предварителният договор е много подходящ, най-вече когато нямате увереност да подпишете същински окончателен договор, с което да финализирате сделка с имот и най-вече когато искате да елиминирате определени препятствия до момента, в който ще пристъпите към окончателния договор.
Особености и кратки разяснения относно предварителен договор при сделка с имот
Според Закона за задълженията и договорите, страните в предварителен договор имат пълното право да предявят иск за обявяването на предварителния  договор за окончателен. Подава се искова молба в съда по местонахождение на имота. Исковата молба се вписва в същата служба по вписвания. Прилагат се и редица други документи.
Вписването на исковата молба за обявяването на предварителен договор за окончателен е важно, макар и незадължително условие, което ще ви подсигури при наличието на интерес към имота от трети лица. Без вписване на исковата молба, третите лица могат да придобият права върху имота, ако вписването не е предхождащо тяхната сделка, а това крие рискове за вас.
Когато има много предварителни договори, насочени към подписването на окончателен договор с предмет един и същ имот, в спора между кандидат купувачите побеждава този, който пръв е вписал иска си за обявяването на предварителния договор за окончателен. Такава е повсеместната практика.
Ако се стигне до уважение на иска, решението на съда се приема като окончателен договор и в него (решението) се утвърждават параметрите на окончателния договор, т.е. уговорената в предварителния договор цена остава непроменена.
Предварителен договор при сделка с имот – специфика
Предварителен договор при сделка с имот е действие, което крие доста рискове и не е за подценяване. Тоест тук са нужни професионални юридически познания, за да финализирате безпрепятствено сделката. За да бъдете запознати със спецификата на предварителния договор и за да избегнете огромни разочарования от незнанието, Ви препоръчваме да се обърнете към агенция за недвижими имоти Сиана Имоти Русе, която ще ви съдейства за всичко свързано с недвижимите имоти и тяхната покупко-продажба.