Работодателите могат да четат личните съобщения на служителите си, изпратени през чат програми и електронна поща в работно време.Това е определил Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург.

ЕСПЧ решил по конкретен казус, че фирма, която чела съобщенията на свой работник, изпратени през Yahoo Messenger в работно време, е била в правото си. Съдиите са произнесли решението си във вторник. То обвързва правно всички страни, ратифицирали Европейската конвенция за правата на човека. Конкретният случай е на румънски инженер, който се обърнал към съда да постанови дали работодателят му е нарушил правото на поверителна кореспонденция, когато се добрал до нея, и впоследствие го уволнил през 2007 г. Инженерът ползвал Yahoo Messenger за лични контакти и за професионални. Понеже компанията проникнала в работен акаунт, съдиите определили, че работодателят не е в нарушение.