През 2016 г. Международният фестивал за късометражно кино, дигитални изкуства и нови медии ще инвестира 137 463 евро за IT иновации. Парите са спечелени по  програма „Еразъм +“ на Европейската комисия, Ключова дейност 2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Това е най-голямата едновременна инвестиция, която IN THE PALACE прави, ангажирайки IT сектора в подкрепа на творческите индустрии. Предстои фестивалът да доусъвършенства своята видеобиблиотека, интегрирайки я като част от мобилно приложение. Сама по себе си видеобиблиотеката представлява дигитализиран архив, който съдържа над 30 000 световни късометражни кино заглавия. 
От своя страна приложението ще се използва с образователни цели, осигурявайки достъп до качествен културен продукт, който носи със себе си определени културна и социална стойност, и позволява възпитанието на ценности да бъде по-лесно, разбираемо и интригуващо за съвременните младежи. 
Друга функция на мобилното приложение на IN THE PALACE ще бъде насочено директно към най-младото поколение артисти от страната и Европа. IT иновацията ще им помага да се интегрират по-лесно в света на късометражното кино и дигиталната култура, да бъдат видими и разпознаваеми както за колегите си, така и за индустрията в световен мащаб. 
Резултатите от проекта ще работят в посока да укрепят стратегическото сътрудничество на IN THE PALACE с партньорите му от Великобритания, Чехия, Унгария и Италия – учебни заведения и школи, културни центрове и фестивали. Основната цел е посредством общи усилия заедно с дългогодишния успешен партньор на IN THE PALACE Sedicicorto International Film Festival, Италия, постиженията на инициативата да се мултиплицират и върху цялата мрежа от престижни европейски кино фестивали EuroShort Network, където IN THE PALACE също членува, заедно с кино форуми от още 8 държави.