Ние работим по отношение на такси, ограничителни условия, които налагат веригите на българските производители и по този начин убиват конкуренцията и пречат на производството.

Това заяви в ефира на BTV зам.- председателят на ПГ на КБ, председател на Комисията по труда и социалната политика и член на Комисията по икономическа политика и туризъм Корнелия Нинова.

Тя обясни, че целта на законовите промени, които се правят, не е да се принуждават с някакви мерки веригите да толерират българското производство, а да се въведат правила, чрез които търговските вериги и българските производители да са равнопоставени участници. "Твърдя с аргументи, че в момента веригите работят от позицията на силата. Продажбата на българска стока в търговска верига се поставя под условие във връзка с това българският производител да приеме услуги от страна на търговската верига, които той не иска", каза още тя. По думите и това не става доброволно. Нинова допълни, че става въпрос за: такса за боулинг турнири, такса за отстъпка, такса за участие в списанието на магазина, входяща такса за всеки продукт и много други.

"Това е причината в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията да залагаме текст, че продажбата на стоки не може да е зависима от такива такси", коментира депутатът. Тя обясни, че общите текстове в договорите са еднакви за всички, но има такива, които противоречат на свободната пазарна среда. Помолена да коментира дали веригите няма да компенсират като увеличат цените на стоките за крайните потребители, Нинова обясни, че производители включват тези такси в цената, на която продават на веригите, за да има печалба и когато ги няма е нормално и цената за крайния потребител да падне. Като друг пример за нередни практики тя посочи клаузите, задължаващи производителите да продават в дадена верига продукт и да нямат право да го продава на друг търговец в страната на по-ниска цена.

"Производителят е свободен сам да определя цените си и те варират дори и по региони и не може да има такива ограничения", заяви Нинова. Тя обясни, че ако все пак той продаде на по-ниска цена му се налага неустойка, която може да стигне до 5 хил. лв. Нинова допълни, че ако производител продава в дадена верига продукт и го изтегли от веригата, но 1 месец го продава на друго място - пак има неустойка.

"В подготвеният законопроект регламентирано се поставят условията да не се налагат такива ограничения, да не се поставя продажбата на стоката на даден производител в зависимост от това дали ще приеме тези такси и те да са съразмерни на съответната услуга. В него се въвежда и понятието "значителна пазарна сила", обясни зам.-председателят на ПГ на КБ.